White paper

Rapport: välmående, nöjdhet och engagemang på Sveriges arbetsplatser

Exklusiv rapport med undersökningar och analyser som har tagits fram i syfte att mäta människors välmående, nöjdhet och medarbetarengagemang på Sveriges arbetsplatser. Resultatet är baserat på ett flertal undersökningar och undersökningarna är gjorda bland 200 av Sveriges största företag och organisationer. Rapporten täcker analyser från ett flertal undersökningar som Brilliant har gjort om organisatorisk och social arbetsmiljö, sjukfrånvaro och stress och medarbetarengagemang.

Ladda ner

Talent Management – fem saker chefer bör göra för att utveckla sina mest värdefulla medarbetare

Företag och organisationer söker konstant att utveckla och behålla sina talanger – på alla nivåer i bolaget. Vissa bolag har utvecklat specifika talent managementprogram, medan andra, lite mer informellt, ”håller ett öga” på sina toppresterande medarbetare. Målet är ofta att identifiera och utveckla företagets framtida ledare internt. Men hur urskiljer man vilka som har det som krävs för att fylla ledarrollen i framtiden och vad kan göras för att dessa talanger ska välja att vara kvar inom företaget? I detta white paper kan du läsa om vad som gör en medarbetare till en talang och hur du utvecklar dina stjärnor.

Ladda ner

Energi + Tydlighet = Engagemang

De flesta känner till att medarbetarengagemang påverkar både effektivitet och affärsresultat. Som chef eller företagsledare är du ansvarig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dina medarbetare att engagera sig. Men vad är engagemang egentligen och hur definierar vi det? Här berättar vi om vår syn på ämnet och hur du skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart medarbetarengagemang. I ett affärsnära perspektiv går vi igenom delaktighet, påverkansmöjligheter och andra starka drivkrafter bakom engagemang.

Ladda ner

Tio tips inför en medarbetar­undersökning

Att göra en medarbetarundersökning förändrar ingenting i sig, men en bra undersökning är ett användbart verktyg som hjälper hela organisationen att arbeta med det som förbättrar engagemanget och hjälper er att nå era uppsatta affärsmål. Här har vi samlat 10 tips på saker att tänka på för att få en undersökning som kan hjälpa er att nå förändring. Allt från hur man kan sätta undersökningen i ett större sammanhang för att få med sig organisationen till vad man bör tänka på när man väljer frågor.

Ladda ner

Påverka kund­upplevelsen genom stärkta medarbetar­relationer

Det är medarbetarna som möter era kunder varje dag som ansvarar för att leverera strålande kundupplevelser. Vi vet av de analyser vi gör att de mest lojala medarbetarna skapar de mest lojala kunderna. Läs vår guide om hur ni kan dra nytta av att förstå sambanden mellan engagerade medarbetare och lojala kunder för att öka lojaliteten och lönsamheten i ert bolag. Och vilka verktyg som hjälper er att få hela organisationen, från chef till medarbetare, att agera på insikterna.

Ladda ner

Hur en bra kundtjänst ger ökad vinst

En bra kundtjänst driver kundlojalitet och lönsam tillväxt. Den här studien visar att inom business-to-business är bemötandet från kundtjänst en viktigt påverkansfaktor på beslutsfattarna. Studien svarar på hur och i vilken utsträckning kundernas upplevelse av kundtjänst påverkar resten av verksamheten, hur upplevelsen av kundtjänst kan agera som ett varningssystem för hela organisationen och vad som är nyckeln till en optimerad kundtjänst.

Ladda ner

Hur får du dina medarbetare att vilja stanna kvar?

Finns det egentligen någon magisk formel för hur man får sina medarbetare att vilja stanna kvar hos dig som arbetsgivare? Skiljer sig drivkrafterna åt mellan personer som är nöjda med sin arbetssituation och dem som är missnöjda? Och vad skulle medarbetarna själva säga om man frågar dem? För att ta reda på svaren har vi analyserat ca 15 000 fritextsvar kopplade till måttet employee Net Promoter Score, eNPS, som består av en enda fråga ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare som arbetsplats till en vän?”.

Ladda ner

Så lyckas du med din kundundersökning

Många företag gör kundundersökningar men för att få ut så mycket som möjligt av den är det viktigt att tänka igenom hur man gör ordentligt. Därför har vi samlat några goda råd för hur ni ska hitta rätt med er undersökning, om t.ex hur bör ni tänka kring undersökningens syfte och hur väljer ni metod och frågor? Vilka olika undersökningar kan ni välja mellan? Vad har era medarbetare med kundundersökning att göra och hur följer ni upp er undersökning?

Ladda ner

HR:s roll i att skapa organisk tillväxt

Hela 66% av världens företagsledare säger att de tycker att det är svårare att förstå vad de behöver göra för att driva tillväxt nu än det var för tio år sedan. En tillväxtstrategi är aldrig bättre än organisationens förmåga att omsätta den i praktiken och förändringar som kommer ur HR-området, som ändrar organisationsstrukturen, talangsammansättningen och incitament- och bonussystem får ofta större effekt än andra.

Ladda ner

NPS ett kraftfullt nyckeltal

Net Promoter Score® är idag en global standard för att mäta och förbättra kundlojalitet. Bakom metoden finns vår partner Satmetrix som tillsammans med Fred Reichheld från Bain & Company – genom ett omfattande forskningsprojekt hittade den ultimata frågan att ställa kunderna. Satmetrix skapade ett värdefullt verktyg för att fastställa långsiktig vinst och en framgångsrik mätmetod för kundlojalitet, det som vi idag känner som NPS®.

Ladda ner

Drömarbetsgivaren – de 10 budorden för att få medarbetare att vissla hela vägen till jobbet

Hur kan ni bli förstahandsvalet hos dagens samt morgondagens medarbetare? Som chef är du ansvarig för att nå din organisations eller ditt teams mål – så ta en rejäl titt i spegeln. Om inte du behandlar dina medarbetare som din största tillgång, vem ska då göra det? Och vilka blir konsekvenserna om du inte lyckas? Läs caset där Svante Randlert, författare av boken ”Drömarbetsgivaren” delar med sig av 10 budord för att få medarbetare att vissla hela vägen till jobbet.

Ladda ner