Insight of the week

Om oss

I vissa organisationer verkar engagemanget komma naturligt. Folk är motiverade, fulla av energi och älskar sitt jobb. Organisationen blomstrar. På Brilliant hjälper vi organisationer att bli bättre! Våra insikter hjälper företag att förbättra sina kund- och medarbetarrelationer så att de kan stärka sin affär. Vi älskar att se framgång genom människor, och vi älskar att se affärer blomstra. Välkommen till Brilliant!

Läs mer

Grupper med mycket konflikter har högre sjukfrånvaro

Insight of the week

Chefer som har tydligare förväntningar på sina medarbetare har högre tillväxt

Insight of the week

Företagsledare förstår hur viktig kundupplevelsen är men få agerar på insikten

Insight of the week

Chefer som stödjer sina medarbetares personliga utveckling är mer lönsamma

Insight of the week

Chefer som ger regelbunden feedback till sina medarbetare har högre tillväxt

Insight of the week

Grupper med högt förtroende för ledningen har mer lojala kunder

Insight of the week

68% av kunderna lämnar pga av en dålig kundupplevelse

Insight of the week

Engagerade medarbetare levererar 22% högre lönsamhet

Insight of the week

Engagerade medarbetare är nyckeln till ett starkt Employer brand

Insight of the week

Engagerade medarbetare har mer lojala kunder

Insight of the week

Engagerade medarbetare levererar 41% bättre kvalitet

Insight of the week

Grupper med bra ledarskap är mer än 9 ggr så lönsamma som grupper med svagt ledarskap

Insight of the week