Varför pratar alla om ”The Future of Work”? – Framtidens arbete och arbetets framtid

Medarbetarupplevelse

I årets Human Captial Trends var ”Organizing for the Future” den viktigaste trenden, och termen ”The Future of Work” skrivs om både här och där. Men vad är det som gör att vi behöver prata om framtidens arbete och om arbetets framtid?

Det finns macrotrender som driver fram stora förändringar i sättet vi strukturerar organisationer på och får arbete gjort. Den tekniska utvecklingen och robotarnas intåg på arbetsplatserna är ofta i fokus. Det är viktigt att HR och företagsledare förstår vart utvecklingen är på väg även om de inte direkt ägnar sig åt inköp av robotar. Snarare handlar det om att förstå att det kommer påverka sättet vi organiserar arbete på radikalt.

Vilka trender driver det här?

  • Automatisering och Artificiell intelligens

Inte sällan hör vi att både manuellt och intellektuellt arbete är på väg att helt automatiseras men missar en av de viktigaste aspekterna av automatisering. Det är sällan hela tjänster som kommer försvinna, utan enskilda aktiviteter som lämpar sig väl för vad robotar och datorer kan göra. Röstigenkänning, bildanalys och stora databassökningar kan alla göras av datorer, men vissa saker som empati och kommunikation eller att prioritera kräver fortfarande unika mänskliga förmågor. Forskning har t.ex. visat att 30% av det en CEO gör skulle gå att automatisera med existerande teknik (45% av allas arbete). Men effekten av det här är ju inte att chefen blir överflödig utan snarare att arbetets natur ändras. Istället för att ägna tid åt administration kan hen förhoppningsvis ägna sig mer åt arbetsuppgifter som kräver kreativitet och att agera mentor och coach åt de anställda.

  • Globalisering av arbetsmarknaderna

Dagens företag har ofta hela världen som möjlig spelplan och strategier för att utnyttja geografiska fördelar i termer av billig arbetskraft, närhet till råvaror eller lokala talangpooler. Företagen behöver bli snabbare på att kunna skruva om i arbetsstyrkans sammansättning och den geografiska spridningen i samma takt som omvärlden och efterfrågan förändras snabbare. Det här leder till att framtidens arbete kommer kännetecknas av mer flexibilitet, i termer av olika anställningsformer, var arbetet finns, vilka färdigheter som efterfrågas och hur ett företags arbetsstyrka ser ut. Det här matchas av att karriärer idag sällan är linjära. ”Studera-arbeta-pensionera” ersätts av ett arbetsliv som ofta innehåller många olika lärofaser och omskolningar.

  • Våra institutioner hinner inte med

I många västerländska länder ser vi en hög arbetslöshet och ökande inkomstklyftor – globaliseringens fördelar kommer inte alla till del. Snabba förändringar på arbetsmarknaden gör att de med färdigheter som är svåra att uppdatera kan hamna utanför arbetsmarknaden och ha svårare att hitta tillbaka. I en ekonomi där det är lätt att hitta ströjobb, som att köra för Foodora eller spika upp någons hylla via Taskrabbit, behöver sociala skyddsnät som arbetslöshetsersättningar också bli mer flexibla genom att t.ex. öppna för en blandning av lön och ersättningar.

En annan institution som inte alltid hänger med i arbetsmarknadens förändringar är utbildningssektorn. När arbetares färdigheter inte alltid matchar företagens behov leder det till att det kan råda arbetslöshet i vissa delar av ekonomin samtidigt som det är brist på arbetskraft i andra.

Många är överens om att våra samhälleliga institutioner har en stor och viktig roll att spela för att utforma nya modeller för arbetslöshetsersättning, hitta innovativa sätt att tillhandahålla omskolning och att omfördela mellan den nya ekonomins vinnare och förlorare. Men hur det ska göras råder det delade meningar om. Vissa menar att automatiseringen kommer leda till massarbetslöshet som löses bäst med en ”universal basic income” som ger alla medarbetare en grundtrygghet, andra tror att det kommer skapas nya jobb i samma tak som gamla försvinner men att sätten vi arbetar på kommer att ändras.

Vad som är arbetets framtid verkar därför lite oklart, men företag kan göra många saker för att matcha förändringarna genom att tänka på vad som är framtidens arbete. I nästa blogg beskriver vi vad företag behöver göra för att lyckas i den nya tiden och den nya ekonomi.

Läs bloggen ”Är 9 till 5 jobbet dött?” på samma tema.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Sofie Johansson Av Sofie Johansson

Studie | om ledarskap kopplat till lönsamhet

Ta del av vår exklusiva studie som nyligen tagits fram i syfte att undersöka hur ledarskap påverkar bolagslönsamheten. Studien och resultatet baseras på data från …

Relaterade inlägg

Sofie Johansson Av Sofie Johansson

Studie | om ledarskap kopplat till lönsamhet

Ta del av vår exklusiva studie som nyligen tagits fram i syfte att undersöka hur ledarskap påverkar bolagslönsamheten. Studien och resultatet baseras på data från …