STUDIE | Sigtuna kommun – påverkan på sjukfrånvaro och frisknärvaro

Change Management, Employer Branding, Engagemang, Ledarskap, Medarbetarupplevelse

Sjukskrivningarna inom svenska kommuner ligger långt över snittet för andra branscher i Sverige – detta trots att sjukskrivningarna inom kommuner har minskat kraftigt under det senaste året. Sigtuna kommun gjorde tillsammans med Brilliant en studie våren 2018 för att titta på vilka faktorer som har en inverkan på sjukfrånvaro. Studien visade också tydligt vilka egenskaper en frisk grupp på kommunen har.

Sveriges Kommuner och Landsting presenterade tidigare i år en sammanställning som visar att sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner minskat. Men problemet med sjukskrivningar kvarstår. Detta gör det intressant att titta på vad det är som driver den höga sjukfrånvaron. Sigtuna kommun gjorde tillsammans med Brilliant en studie under våren 2018 där vi tittade på hur kommunens sjukfrånvaro hängde samman med det vi mäter i deras medarbetarundersökning.

Om studien

Vi tittade bland annat på nedan bakgrundsinformation, för att se om det hade någon inverkan på grupperna sjukfrånvaro.

  • Kön,
  • ålder,
  • storlek på arbetsgrupp.

140 arbetsgrupper, cirka 2 500 svar, ingick i analysen där det återfinns grupper som bland annat jobbar med teknisk förvaltning, skola och äldreomsorg.

Korrelationen mellan organisatorisk och social arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Analysen gav ett otvetydigt resultat. Av alla områden som vi tittade på – ledarskap, engagemang, samarbete, ledning, etc – var det ett område som stack ut mer än alla andra – nämligen vårt mätetal för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I detta mätetal ingår frågor om konflikter, stress, återhämtning, respekt och förutsättningar. Grupper som hade en sämre organisatorisk och social arbetsmiljö hade betydligt högre sjukfrånvaro än andra grupper, och denna korrelation var signifikant både när vi tittade på kort-, medel- och långtidsjukfrånvaro.

Bild: Brilliant

Storlek på arbetsgrupp och sjukfrånvaro

En annan intressant faktor som korrelerade starkt med sjukfrånvaron var storleken på arbetsgruppen, ett ämne som vi också berört tidigare i bloggen, men då kopplat till engagemang. Större arbetsgrupper hade högre sjukfrånvaro än mindre, vilket är helt i linje med både Nyckeltalsinstitutets och Försäkringskassans observationer.

Bild: Nyckeltalsinstitutet

Bild: Försäkringskassan

Bild: Nyckeltalsinstitutet

Efter att ha gjort denna analys kunde vi konstatera att en frisk grupp på Sigtuna kommun har följande egenskaper:

  • God psykosocial arbetsmiljö (få konflikter, rimlig stressnivå, respekt mellan kollegor, kan fritt framföra åsikter, samt har möjlighet till stöd och återhämtning).
  • God autonomi – möjlighet att påverka sin arbetssituation, befogenhet att fatta beslut och lätt att få saker genomförda.
  • Gruppen har max tio anställda.
  • Könsfördelningen inom gruppen är jämn.
  • Har en högre andel medarbetare som har kontakt med kommunens externa kunder.
  • Har en nyare arbetsstyrka (dvs. ju längre man har jobbat på arbetsplatsen, desto högre sjukfrånvaro).

 

Läs mer om Sigtuna kommun och deras väg till en medarbetarfokuserad organisation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Brilliant Av Brilliant

Hur algoritmer gör arbetslivet mer humant

Artificiell intelligens (AI) och HR verkar vid första anblicken inte direkt vara en bra matchning. AI associerar man gärna med ord som automatisering och robotar, …

Relaterade inlägg

Brilliant Av Brilliant

Hur algoritmer gör arbetslivet mer humant

Artificiell intelligens (AI) och HR verkar vid första anblicken inte direkt vara en bra matchning. AI associerar man gärna med ord som automatisering och robotar, …