Stora Ensos transformation – att nå förändring med hjälp av involverade medarbetare

Change Management, Employer Branding, Engagemang, Ledarskap, Medarbetarupplevelse

Stora Enso, som anses vara ett av världens äldsta företag, har traditionellt fokuserat på produktion av pappersmaterial. Men i en värld där digitaliseringen gör att behovet av papper hela tiden minskar behöver framtiden se annorlunda ut. Stora Enso insåg tidigt i transformationsarbetet att deras förmåga att lyckas med en stor förändring kräver engagerade medarbetare och ett ledarskap som mäktar med att driva förändringsarbetet.

Allt som idag tillverkas av olja kan imorgon tillverkas av träd, men då måste hela organisationen tänka nytt – i alltifrån sammansättningen av ledningsgruppen till att få en kultur som förmår uppfinna nya produkter och intäktsströmmar. Från att ha haft 70% av sin omsättning och 62% av sitt resultat knutet till pappersförsäljning storsatsar Stora Enso på att bli ett globalt tillväxtföretag inom förnybara material.

Engagemang och ledarskap i fokus

Hela organisationen, både chefer och medarbetare, måste börja göra saker på nya sätt och därför har det varit en av de viktigaste prioriteringarna att utveckla ett inspirerande ledarskap. Alla chefer har genomgått ett ledarprogram fokuserat kring fem ledarskapsteman som definierar bra ledarskap hos Stora Enso:

  1. Kundernas behov
  2. Affärsmannaskap
  3. Personalledning
  4. Inspirera och motivera
  5. Gör det rätta

Men det stora arbetet sker när de nya beteenden som kopplar till dessa ledarteman får genomslag i organisationen. Hos Stora Enso började det arbetet med att förstå nuläget, och ärligt rannsaka sin självbild för att förstå vilka som var de viktigaste utvecklingsområdena. Med hjälp av 360W utvärderingar fick ledningsgruppen syn på att det största glappet mellan självbild och hur cheferna uppfattas fanns inom temat Inspirera och Motivera. Tillsammans med en medarbetarundersökning med få och noggrant utvalda frågor som alla kopplar till den strategiska agendan, mätte Stora Enso engagemanget, ledarskapet och medarbetarnas syn på Stora Enso som arbetsgivare och fick en bild av hur läget såg ut i hela organisationen. Med en bild av var de stod kunde förändringsarbetet påbörjas.

Läs hela berättelsen om hur Stora Enso nått förändring genom att involvera medarbetarna! Och ta del av:

  • Hur förändringsarbetet har sett ut
  • Tre saker som Stora Enso betonar är viktiga att fokusera på för att lyckas med transformation
  • Tio insikter längs vägen
  • Hur Stora Enso mäter engagemangsindexet
  • Hur förbättringen i index har sett ut sedan förändringsarbetet startade

Läs mer!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Philip Hellqvist Av Philip Hellqvist

Covid-19s effekter i kundservice

Brilliants analytiker Philip Hellqvist har studerat över en kvarts miljon svar från kundundersökningar i ett urval av åtta branscher, datan är insamlad sedan årsskiftet och …

Relaterade inlägg