Självledarskap i praktiken, så lyckas du!

Medarbetarupplevelse

Vilka vinster finns med ett gott självledarskap? Vad krävs för att det ska fungera i praktiken och hur du kan träna upp och utveckla ditt självledarskap? Maria Narbom är affärsområdeschef på Capacitet och här följer hennes råd kring ämnet.

Har du som många andra kopplat på autopiloten och bara kör? Plötsligt står vi inför en förändring, en omorganisation eller ett besked som skakar om vår värld och vi snubblar till. Vi hamnar alla i situationer där vi av någon anledning inte är med och påverkar beslutet. Vi hamnar ur balans och får en känsla av att det inte blivit som vi tänkt, nya förutsättningar, och då är det lätt att skylla på yttre omständigheter och peka finger åt någon annan.

Svårigheter, utmaningar och förändringar är en del av att vara människa. Det fina är att vi kan träna på hur vi förhåller oss till det som sker. Genom att ta ansvar och tänka att jag har möjlighet att påverka; jag styr mitt liv och hur jag väljer att agera och förhålla mig till det som sker.

Självledarskap innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål. Det innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit. Enklare uttryckt; att förstå vad du ska göra, prioritera i vilken ordning och se till att du får rätt förutsättningar att göra det. Något du förmodligen redan gör varje dag, men hur får vi ett självledarskap att fungera i hela organisationen?

Medarbetarna behöver rätt förutsättningar att leda sig själva!

För att självledarskap ska fungera behövs en tydlig dialog mellan chef och medarbetare gällande ramar för självledarskapet – vad innebär det kopplat till mitt uppdrag? Vilka mandat har jag? Finns tydliga spelregler och förväntningar? Vad har vi för mål och vision och hur bidrar jag till det? Det hjälper mig som medarbetare att prioritera och hålla fokus.

Det blir också lättare att acceptera och förhålla sig till sitt uppdrag när det är tydligt. Vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka. När för många delar av vårt uppdrag så som mål, vision, vad jag har för mandat, resurser, förväntan etc är otydligt kan vi uppleva en känsla av otillräcklighet som leder till stress. Andra kör på när uppdraget är otydligt och sätter sin egna agenda vilket ofta leder till ineffektiva arbetsgrupper och organisationer som inte riktar energin och kraften mot samma mål. Så, vill vi ha ett fungerande självledarskap behöver vi arbeta med uppdraget och säkerställa att alla har en gemensam bild.

En annan förutsättning är ledare som jobbat med sin egna personliga utveckling och är självledare. En självledande person är trygg i sina personliga värderingar och har förmåga att reglera sina egna känslor. När du är självledare är du medveten om dina reaktioner, tankar, känslor, drivkrafter och vill utveckla denna medvetenhet. Du är också medveten om hur du påverkar och påverkas av andra samt har tillit till din förmåga att möta andra med närvaro och empati. En annan viktig förmåga är att känna medkänsla med sig själv. Självmedkännande chefer skapar en tryggare företagskultur där misslyckande ses som en möjlighet till lärande och utveckling. På så sätt blir medarbetarna mer effektiva, kreativa och kloka.

Ledarna behöver föregå med gott exempel, tydligt kommunicera ut de viktigaste målen och stötta sina medarbetare i sitt självledarskap.

Hur kan du träna självledarskap?

Avsätt tid till reflektion och lyssna inåt. Du blir mer medveten om dig själv och din vardag. När du kommer närmare dina värderingar och vet vad du vill ha mer vs mindre av är det lättare att leda dig själv i den riktning du vill. För att kunna leda dig själv fullt ut behöver du bottna i dig själv, det finns ingen quick-fix, du måste träna. Använd dig av punkterna nedan för att stärka ditt självledarskap:

  • Fråga dig själv: Vad tycker jag om att göra? När trivs jag som bäst? Det kan hjälpa dig att identifiera vad som är viktigt för dig.
  • Var öppen för feedback, se det som en möjlighet att utvecklas. Var nyfiken och öppen för att lära nytt. Det du kan idag kanske inte räcker för morgondagens utmaningar. Sträva efter ”att bli ditt bästa jag”.
  • Stäm av förväntningar, fråga om något är otydligt och var tydlig med dina förväntningar.
  • Ta ansvar för situationen, skyll inte din vantrivsel på jobbet på någon annan eller yttre omständigheter. Ställ dig frågan, vad vill jag bidra med? Varför väljer jag att gå till jobbet varje dag? Vad är min intention?
  • Träna mindfulness, det hjälper dig att vara ett med dina känslor precis som de är, utan att värdera eller förkasta.
  • När det skaver, fundera över vad som skaver, har du möjlighet att påverka och om inte, ställ dig frågan: kan jag acceptera och förhålla mig till det och om inte gör ett aktivt val.
  • Tillåt dig själv att vara mänsklig. Välj att stå på din egen sida även de stunder då du tycker att du förtjänar det som minst.
  • Ta hjälp, individuella samtal är ett kraftfullt förändringsverktyg.

Kom ihåg, du kan välja att jobba med ditt självledarskap eller så gör du som du brukar, men då händer inget nytt.

Lycka till!

Maria Narbom
Affärsområdeschef, Capacitet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Relaterade inlägg

Brilliant Av Brilliant

Andelen engagerade medarbetare per bransch i Sverige

Vi analyserar löpande resultatet från våra undersökningar i syfte att mäta människors välmående, nöjdhet och medarbetarengagemang på Sveriges arbetsplatser – och i detta resultat kan …