”Jag behöver vila hjärnan. Jag stannar hemma ett par dagar”

Medarbetarupplevelse

Att stanna hemma från jobbet för en förkylning, matförgiftning eller ett skadat knä skulle aldrig ifrågasättas av arbetsgivaren. Men hur skulle kollegor och arbetsgivare egentligen reagera om man anmälde sig sjuk pga. sin mentala hälsa?

I somras dök det upp en intressant tweet i mitt sociala medie-flöde om en kvinna i USA som i sitt out of office-mail till kollegorna vågade vara helt transparent med att hon behövde stanna hemma från jobbet ett par dagar för att ta hand om sin mentala hälsa. Saken i sig är inte uppseendeväckande men att hennes chef svarar med ett uppmuntrande och förstående mail är det som fångade både mitt och hundratusental andra läsares intresse.

Men varför fick den här tweeten så mycket uppmärksamhet egentligen? Trots att vi har kommit långt med att både identifiera att den psykiska ohälsan ökar och att införa lagar som reglerar hur detta ska förebyggas på arbetsplatser finns det fortfarande en tydlig stigmatisering kring psykisk ohälsa. Att se ett exempel på ett företag som faktiskt tar mental ohälsa på allvar väcker många känslor.

Något man ofta hör vara en återkommande fundering, eller åsikt om man så vill, på arbetsplatser är chefer eller medarbetare som tycker ”men var går gränsen för psykisk ohälsa och hur ska man veta att inte folk utnyttjar situationen och stannar hemma för ”minsta lilla”?”. Och det är just här det blir problematiskt – att vi inte har tilliten till varandra på arbetsplatsen. Vi vågar inte lita på att folk mår mentalt dåligt utan utgår från inställningen att folk vill mygla på jobbet. Men varför skulle man egentligen vilja göra det? Om man har en bra arbetsgivare som erbjuder ett stimulerande arbete, bra ledarskap, bra utvecklingsmöjligheter och ger de anställda inflytande ligger tillit, engagemang och leverans nära tillhands. Som arbetsgivare behöver man alltså vända på steken och titta på sig själv. Vad kan vi som arbetsgivare göra för att förebygga psykisk ohälsa?

För att skapa tillit i arbetsgrupp och på arbetsplatsen följer här sex tips till dig som chef:

  1. Delaktighet – skapa en miljö där alla behövs och kan bidra. Att få sin röst hörd skapar både motivation och engagemang.
  2. Inflytande – ge medarbetarna möjlighet att påverka sitt jobb, både på kort och lång sikt. Att äga sin egen tid ger den frihetskänsla som krävs för att man inte ska känna sig kontrollerad.
  3. Utvecklingsmöjligheter – ge möjlighet till personlig utveckling. Att lära sig nya saker och att ha ansvar för sitt arbete ökar motivationen.
  4. Sociala relationer – jobba med de sociala relationerna. Hur fungerar gruppen tillsammans och med övriga på företaget?
  5. Rättvisa – behandla alla respektfullt, ha nolltolerans för särbehandlingar och trakasserier.
  6. Sist men inte minst – gör det socialt accepterat att vara hemma för psykisk ohälsa. Det kommer att löna sig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Sofie Johansson Av Sofie Johansson

Studie | om ledarskap kopplat till lönsamhet

Ta del av vår exklusiva studie som nyligen tagits fram i syfte att undersöka hur ledarskap påverkar bolagslönsamheten. Studien och resultatet baseras på data från …

Relaterade inlägg

Sofie Johansson Av Sofie Johansson

Studie | om ledarskap kopplat till lönsamhet

Ta del av vår exklusiva studie som nyligen tagits fram i syfte att undersöka hur ledarskap påverkar bolagslönsamheten. Studien och resultatet baseras på data från …