Framtidens arbetsliv och ledarskap

Change Management, Employer Branding, Engagemang, Ledarskap, Medarbetarupplevelse

Framtidens arbetsliv påverkar oss alla och ledarrollen för dig som är chef. Förra veckan höll vi på Brilliant, tillsammans med Futurion, TCOs tankesmedja för framtidens arbetsliv, en framtidsfrukost om produktivitet och engagemang för att möta framtiden. Här är våra key takeaways.

Under frukosten avslöjade vi vilka kompetenser och färdigheter som framtiden efterfrågar. Vilka de framtida utmaningarna är – och vad vi behöver tänka på längs vägen. Vi lyfte vikten av att jobba med medarbetarupplevelsen, nu och i framtiden. Och konkret, hur man som chef möjliggör engagemang på arbetsplatsen.

Låg andel av våra jobb kommer att automatiseras helt, men en stor del kommer att förändras
Ny teknik bidrar till ökad effektivitet. Digitalisering av arbetsuppgifter och yrken genom AI och robotar innebär att vi måste anpassa oss till nya roller som får större betydelse. Här hamnar livslångt lärande i fokus. Organisationer förändras, och sättet vi arbetar. Skills som behövs i framtiden handlar därför mycket om anpassning till nya förutsättningar. Nya kompetenser kommer att värderas, som nytänkande och social kompetens. Historisk värderades IQ högt, och under en lång tid har people skills och EQ stått i fokus – och nu har AQ, Adaptability Quality, adderats till kompetenskartan mot framtiden, det vill säga hög flexibilitet.

Kraften i människor består – och medarbetarengagemanget förblir en framgångsfaktor
Det livslånga lärandet har aldrig varit så aktuellt som nu och i resan mot framtiden. Förmågan att lära om och lära sig nytt. Här sätts kompetensutveckling av sin personal på sin spets. Frågor du som ledare behöver ställa dig är: hur får vi fler att vilja och kunna prestera mer? Hur vinner vi i konkurrensen om arbetskraften och hur ser vi till att våra medarbetare vill stanna kvar? Arbetsplatser måste jobba med det livslånga lärandet. Och i transformationsresan mot framtiden behövs medarbetarnas engagemang för att överleva.

Viktiga aspekter att ta hänsyn till är att:

  • Marknadsföra meningsfullhet. Människor måste vilja stanna kvar, och nya måste vilja börja. Meningsfullhet är en av de viktigaste aspekterna för att skapa engagemang. Och inom offentlig sektor är just meningsfullhet något som det finns gott om. En faktor som behöver kommuniceras, både till befintliga och potentiella medarbetare.
  • Stärka ledarskapet. En viktig aspekt för att skapa och hålla uppe engagemanget. Våra studier visar att medarbetarengagemanget under ett svagt ledarskap är 0%, 19% under ett bra ledarskap – och 73% under ett utmärkt ledarskap.
  • Minska de negativa effekterna av stora grupper. Sjukfrånvaron är högre ju större arbetsgruppen är, det visar våra studier.
  • Tydliggöra utvecklingsmöjligheter. Våra studier visar även svaren på varför en medarbetare som är ambassadörer rekommenderar sin arbetsgivare – och på topplistan återkommer just utvecklingsmöjligheter som en viktig aspekt.

Men glöm inte – one size doesn’t fit all. Det är kritiskt att ta reda på vad din organisation är bra på genom att mäta kontinuerligt. Det är först då ni vet vad ni ska utveckla framåt.

Engagerade medarbetare skapar de bästa kundupplevelserna – och det gör er organisation framgångsrik. Dessutom hjälper de er att attrahera nya medarbetare. Idag och i framtiden.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Relaterade inlägg