Framtidens arbete – Vad behöver företag göra för att lyckas?

Medarbetarupplevelse

I förra bloggen skrev vi om de trender som får folk att prata om hur framtiden medför att arbetets natur håller på att ändras. Att enklare delar kommer automatiseras och att en mer föränderlig omvärld leder till en mer flexibel arbetsmarknad i vissas ögon och en mer osäker arbetsmarknad i andras. Dess förändringar leder till att företag behöver se över sättet de är organiserade på för att lyckas.

       Ha en arbetskraftstrategi som stödjer affärsstrategin: Alla företag har en affärsstrategi, färre har en arbetskraftsstrategi som är i synk med den. Många tittar en bit in i framtiden men tar inte hänsyn till implikationerna av deras affärsstrategi fullt ut – hur kommer strategin att påverka vilka färdigheter de behöver i framtiden, hur kommer deras säljstyrka behöva ändras, deras logistikhantering och ingenjörscentrum?

–       Koppla samman snabbhet och stabilitet: I tider när allt förändras är det lätt att bara fokusera på snabbhet. Forskning har dock visat att affärsresultaten är som bäst när det kopplas ihop med stabilitet. Företag som kombinerar snabbhet (mätt som hur ofta medarbetare såg chefer fatta viktiga beslut snabbt och organisationens förmåga att snabbt anpassa sig till nya sätt att göra saker på) tillsammans med stabilitet (mätt som bl.a. hur ofta medarbetarna såg organisationen implementera tydliga mål och mätetal) är 70% mer troliga att vara högpresterande än andra företag.

       Ha många olika affärsmodeller… När konkurrensen ökar från både traditionella konkurrenter och nya spelare krävs det att ett företag har många verktyg i sin låda. Hur musikbranschen togs på sängen av Spotifys prenumerationstjänst är ett uttjatat men talande exempel. Att tjäna pengar på olika sätt gör att man som företag kan tilltala många olika kunder och mota konkurrenter i grind om det så är att sälja mjukvara som en tjänst, erbjuda prenumerationer, hyra ut eller segmentera i olika nivåer från gratis till premium. Att arbeta med flera affärsmodeller samtidigt öppnar för ett mer flexibelt sätt att möta marknaden. Det gör också ett företag mer förberett om efterfrågan ändras fort.

       …och matcha dem med många olika arbetskraftsmodeller: Många affärsmodeller behöver mötas av olika arbetskraftmodeller. Dra nytta av att arbete och anställda kan organiseras på olika sätt. Hur kan ni dra nytta av crowdsoucing? Hur kan ni få tillfälliga konsulter att samverka med fastanställda? Vad bör ni göra själva och vad kan outsourcas? Att kunna skifta mellan delarnas relativa storlek av den totala arbetskraften snabbt kommer vara en stor konkurrensfördel.

       Fokusera på kulturen och ledarskapet: Att skapa en kultur som bygger på ständigt lärande och flexibilitet är avgörande. Beteenden som brukade fungera – t.ex. att ge order och kontrollera behöver bytas ut mot beteenden som fostrar innovation och egna initiativ för att göra en organisation snabbrörlig. Ledare behöver leda genom att agera förebilder, leva som de lär och ständigt stå till svars för sina beslut och sitt agerande. Vad som behövs är mer av en förälder som uppmuntrar egen utveckling än en officer som ger order.

       Hjälp medarbetare att röra på sig: Företag som gör det till en management princip att aktivt hjälpa medarbetare att röra sig mellan jobb och roller snabbt är något viktigt på spåren. Att erbjuda en möjlighet till en dynamisk karriär är en av de viktigaste drivkrafterna bakom ett starkt employer brand. Att ha medarbetare som lätt rör sig i organisationen är också en av framgångsfaktorerna bakom den nya typen av team-baserad organisation.

Många av sakerna som vi tog upp i den förra bloggen handlar om medarbetare som blir omsprungna av den tekniska utvecklingen eller ser sina löner stanna i utvecklingen medan avkastningen på kapital ökar hela tiden. Management konsulten Tim O’Reilly säger i en intervju med McKinsey att företag i den nya ekonomin kommer behöva vänja sig vid att ta ansvar för fler än för sina aktieägare. O’Reilly menar att ett starkt socialt ansvar, både gentemot anställda och samhälle, är ett sätt att hitta tillbaka till företagsvärldens rötter efter en irrvandring där allt som spelat någon roll har varit lönsamhet och avkastning. De företag som hjälper medarbetare att ta sig an nya utmaningar och lära sig nya saker, se till så att de får en rättvis lön och ser meningen i att anstränga sig på jobbet är bättre rustade för framtiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Sofie Johansson Av Sofie Johansson

Studie | om ledarskap kopplat till lönsamhet

Ta del av vår exklusiva studie som nyligen tagits fram i syfte att undersöka hur ledarskap påverkar bolagslönsamheten. Studien och resultatet baseras på data från …

Relaterade inlägg

Sofie Johansson Av Sofie Johansson

Studie | om ledarskap kopplat till lönsamhet

Ta del av vår exklusiva studie som nyligen tagits fram i syfte att undersöka hur ledarskap påverkar bolagslönsamheten. Studien och resultatet baseras på data från …