Är Big Data den nya oljan? 3 steg i att förhålla sig till digitaliseringens framfart

Medarbetarupplevelse

Världen blir allt mer uppkopplad och att hantera all mängd data på ett smart och effektivt sätt kräver intelligenta lösningar som, till exempel, AI (Artificiell Intelligens). Lösningar som har kraften att processa stora mängder information och som kan automatiseras och utföra arbetet effektivare än vad mänsklig intelligens kan. På arbetsmarknaden kan osäkerheten kännas större än själva hastigheten i förändringen och man ställer sig frågan, är big data den nya oljan?

De senaste fyra åren har vi genererat mer data än vi historiskt någonsin genererat. En logisk effekt av datainsamlandet är också att vårt arbete som det ser ut nu förändras. Vissa arbetsuppgifter försvinner och andra arbetsuppgifter tillkommer, arbetsmarknaden får det tufft att hänga med i utvecklingen men det är en utveckling som sker och som vi helt enkelt måste förhålla oss till.

7 av 10 uppger idag att de har svårt att rekrytera rätt kompetens och hela 3 av 10 uppger att de inte kan växa och expandera som planerat på grund av svårigheten att hitta rätt kompetens. Men hur ska vi hitta rätt kompetens när vi har svårt att ens hinna med den interna kompetensutvecklingen som krävs i takt med denna utveckling? Och vilken kompetens ska vi ens söka efter när vi rekryterar?

3 steg till hur vi kan förhålla oss till digitaliseringens framfart

  1. Företag och organisationer, både chefer och medarbetare, måste ändra sitt mindset till att se möjligheterna snarare än hoten med digitalisering, och vi behöver sprida en grundläggande förståelse för varför vi för in AI och digitalisering. Det är fundamentalt för att dra nytta av utvecklingen.
  2. Företags strukturer och system måste hänga med – hänger inte systemen med så minskar vi möjligheten för arbetstagarna att själva hänga med – på både system och strukturnivå måste man känna att det finns ett framtidshopp.
  3. Digitaliseringens framfart kan innebära dramatiska förändringar för företagen därför bör affärsmodellen ändras – om inte åtminstone ses över. Om vi inte gör det kommer den digitala transformationen med stor säkerhet få rejäla utmaningar längs vägen. Och bryter vi ner det från organisatoriska till individuella utmaningar kan det röra sig om riktlinjer för hur vi hanterar information, som till exempel den mailskörd vi får varje dag.

Digitalisering eller ej? Nej – både och!

Det handlar faktiskt inte om vi ska stoppa in AI-lösningar i vår verksamhet och digitalisera eller ej. I en tid som nu då allt som kan digitaliseras också digitaliseras med raketfart ökar också värdet på allt som inte kan digitaliseras. Vi människor ges mer tid till att vara det vi är till för att vara. Vår livskvalitet kommer att avsevärt öka, exempelvis genom en mycket bättre sjukvård med mer träffsäkra diagnoser, en allt mer effektiv energiförbrukning som inte slösar på jordens resurser och så vidare. Många beslut kommer alltid att vara emotionella och inte rationella – men AI kommer stötta oss i beslutsfattandet och lägga upp och planera våra liv på ett sätt som hjälper oss och hela världen till ett bättre liv.

Den här bloggen är skriven med utgångspunkt i Brilliants seminarium om AI och digitalisering som genomfördes i Almedalen juli 2018 tillsammans med Arash Gilan Viva Media, Ulrika Jonsson Microsoft, Susanna Gideonsson Handels, Ann-Therese Enarsson Futurion/TCO, Pär Warg Wiklundh Gamgi, Sara Gustafsson Brilliant.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Relaterade inlägg