Missnöjda medarbetare – 5 vanliga problemområden

Medarbetarupplevelse

Vad är det som skapar missnöje bland medarbetare? Finns det någon trend och hur ser den ut? För att ta reda på svaren har vi analyserat cirka 15 000 fritextsvar kopplade till måttet employee Net Promoter Score, eNPS, som består av en enda fråga ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare som arbetsplats till en vän?”.

Missnöjda medarbetare – kritiker – påverkar organisationen negativt ur flera perspektiv, och i slutändan resultatet. Att identifierar var i organisationen det finns problem som skapar missnöje är därför helt nödvändigt för att förstå vad det är som behöver förändras för att säkerställa att organisationen mår och går bra.

Enligt fritextsvaren finns ett allmänt missnöje bland kritikerna – och det vanligaste man pratar om som kritiker är chefer och ledarskap. En utmärkande sak bland kritikerna är att de ofta nämner att saker behöver bli ”bättre”. Hela 75% av kommentarerna där ledningen nämns, nämns i negativa ordalag av kritikerna.

Här är de fem vanligaste områdena som kritikerna skriver om:

  1. Chef/ledarskap
  2. Kompetens/utveckling
  3. Mål/tydlighet/info
  4. Förmåner/lön
  5.  Ledning

Analysen baseras på de medarbetarundersökningar Brilliant genomförde under 2016 fram till augusti 2017 på svenska. För att få en nyanserad bild av hur anställda ser på sin arbetssituation är analysen gjord oberoende av bransch.

Ta del av hela analysen och läs mer om vad ambassadörerna och kritikerna säger och hur det påverkar organisationen i ”Hur får du dina medarbetare att vilja stanna kvar?”.

Du kan också läsa bloggen ”3 steg till att identifiera drivkrafter hos ambassadörer vs. kritiker” som identifierar hur du kan jobba med fritextanalyser för att nå större insikt i hur medarbetarna mår och hur de därmed även kan förväntas prestera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Relaterade inlägg

Malin Hising Av Malin Hising

Glappet och tappet

En individs benägenhet att rekommendera ett företag kan vara det mest direkta måttet på kundlojalitet och slutligen, ekonomisk framgång. När vi köper något, en möbel, …