Mergers & Aquisitions – glöm inte bort människorna

Medarbetarupplevelse

Målet för en fusion eller ett förvärv är oftast en förväntan på en vinst av något slag, men oavsett om motivet bakom är operationella synergier, att erövra nya marknader eller kompetenser, organiska anledningar (att köpa hellre än bli köpt) pekar flera studier på att faktiskt 50-70 % misslyckas, eller åtminstone understiger förväntan på en värdeutveckling.

Vad beror detta på?

Många forskare på ämnet menar att det ofta beror på ett misslyckande med att hantera människorna. Trots att det i de flesta företag är medarbetarna som är den enskilt viktigaste varumärkesbäraren är HR kanske inte ens är involverade i själva beslutsstadiet. De högsta beslutsfattarna på respektive företag förhandlar kring de ekonomiska och juridiska aspekterna och fokus ligger på det som går att kortsiktigt räkna på, inte människorna. De interna och externa relationerna prioriteras helt enkelt ned.

Företagsledningen som går igenom en fusion anser säkert att de kommunicerat och informerat medarbetarna om hur och varför förvärvet genomförs. Men svaret blir troligtvis ett helt annat om du frågar medarbetarna.

Att ta reda på vad medarbetarna tycker, tänker och känner är av yttersta vikt för att få medarbetarna att fortsätta vara motiverade och engagerade även efter att det nya bolaget är på plats. Misslyckas man riskerar man i värsta fall en kompetensflykt där viktiga nyckelpersoner både från det gamla och nya bolaget väljer att sluta för att de känner sig överkörda eller nedprioriterade. Eller så får man ett ”det var bättre förr-klimat”.

Förutom att vara lyhörd mot organisationen, är ett annat viktigt steg för ett förvärvande bolag att ha en klar uppfattning om sig själv; sin egen kultur och värderingar och vad man faktiskt fyller värdeorden och begreppen med. Samt att förstå det bolag man ämnar att förvärva för att kunna undvika kulturkrockar. Det handlar om att kartlägga och att identifiera risker även på ett medarbetarperspektiv, på samma sätt som man utvärderar de finansiella riskerna. Sedan måste detta följas upp. I nästa blogg kommer vi bl.a. att bryta ner ämnet till ännu mer konkreta råd.

Glöm heller inte kunder och nyckelleverantörerna! Samma sak gäller här. Starta en dialog med dem. Vad tycker, tänker och känner de? Det som en företagsledning uppfattar som spännande och bra behöver inte uppfattas så externt. Det är bättre att inhämta negativa reaktioner tidigt i processen än ta hand om ett cementerat missnöje senare.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste inläggen

Relaterade inlägg