Engagerade medarbetarna är företagets ambassadörer

Medarbetarengagemang

Engagerade medarbetare upplever ett känslomässigt engagemang, är passionerade och stolta över sin arbetsgivare. De har en tydlig bild av hur de själva i sitt dagliga arbete bidrar till företagets framgång. De är entusiastiska och energiska och villiga att anstränga sig lite extra när de ser en möjlighet att förbättra något.

Engagerade medarbetare är dessutom mindre sjuka och gör mer sällan fel i arbetet. De är i hög grad de som driver utvecklings- och förbättringsarbeten och de som talar gott om företaget både internt och till företagets kunder. De engagerade medarbetarna är kort och gott företagens sanna ambassadörer.

Hur ser engagemanget ut i er organisation? Skiljer engagemangsnivån mellan medarbetare och chefer? Och vad är det för drivkrafter bakom engagemanget i just er organisation? Vi hjälper er att ta reda på svaren och ta fram en plan för att bevara eller stärka engagemanget!

White paper Energi + Tydlighet = Engagemang

De flesta känner till att medarbetarengagemang påverkar både effektivitet och affärsresultat. Som chef eller företagsledare är du ansvarig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dina medarbetare att engagera sig. Men vad är engagemang egentligen och hur definierar vi det? Här berättar vi om vår syn på ämnet och hur du skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart medarbetarengagemang. I ett affärsnära perspektiv går vi igenom delaktighet, påverkansmöjligheter och andra starka drivkrafter bakom engagemang.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om att utveckla medarbetarengagemanget i ditt företag är du välkommen att kontakta oss!