Vad tycker era medarbetare om er som arbetsgivare?

Employer Branding

Att veta hur medarbetare, chefer och kunder uppfattar ert arbetsgivarvarumärke – och vilka associationer man gör, ger er viktiga insikter som kan användas både i marknadsföringssyfte, och som underlag för att förflytta organisationen dit ni vill.

Genom att fråga era anställda om de skulle rekommendera er som arbetsgivare, samt motivera varför eller varför inte, får ni in intressant information om hur de anställda ser på att arbeta hos er, och vad ni skulle behöva göra för att stärka ert employer brand och skapa fler ambassadörer bland medarbetarna.

Frågan som ställs kallas employee Net Promoter Score, eNPS. Svaren på frågan ger en indikation på hur medarbetarna sammantaget värderar alla de enskilda faktorerna som utgör medarbetarupplevelsen – slimmad nog att mäta ofta.

White paper Drömarbetsgivaren – de 10 budorden för att få medarbetare att vissla hela vägen till jobbet

Hur kan ni bli förstahandsvalet hos dagens samt morgondagens medarbetare? Som chef är du ansvarig för att nå din organisations eller ditt teams mål – så ta en rejäl titt i spegeln. Om inte du behandlar dina medarbetare som din största tillgång, vem ska då göra det? Och vilka blir konsekvenserna om du inte lyckas? Läs caset där Svante Randlert, författare av boken ”Drömarbetsgivaren” delar med sig av 10 budord för att få medarbetare att vissla hela vägen till jobbet.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy