Att arbeta på distans

Att behålla engagemang och effektivitet när man arbetar på distans

Flera organisationer och medarbetare står inför en ny situation där många arbetar hemifrån. För många är detta en ny och ovan situation, där det krävs särskilda insatser av både ledare och medarbetare.

Ledare behöver säkra att medarbetare har rätt kompetens för att hantera tekniska lösningar, men också regelbundet följa upp så att medarbetare inte tappar engagemang eller effektivitet.

Brilliants enkät om distansarbete hjälper chefer att följa upp och hjälpa medarbetarna, för att på bästa sätt bibehålla engagemang och effektivitet. Genom att säkra ett aktivt ledarskap avlastas både HR och ledning.

Genom att ställa frågorna i denna enkät får du svar på:

  • Hur fungerar ert ledarskap?
  • Hur fungerar samarbetet mellan kollegorna?
  • Har medarbetarna rätt förutsättningar för att kunna arbeta hemma?

Varje chef får tillgång till resultatet för sin arbetsgrupp och kan där med arbeta med förbättringar. HR får även tillgång till ett aggregerat resultat och kan därmed hjälpa och stötta organisationen där det finns behov.

Kontakta oss!

Är du intresserad av att genomföra en undersökning gällande distansarbete är du mer än välkommen att kontakta oss!