Hjälp era chefer att öka självinsikten och utveckla ledarskapet

360°-utvärdering

Med hjälp av en 360°-utvärdering får cheferna i er organisation en heltäckande bild av hur deras ledarskap uppfattas av andra i organisationen. Det ger dem värdefulla insikter om hur de kan utveckla sitt ledarskap.

Chefen uppmärksammas på glapp mellan sin självbild och andras uppfattning genom att bedöma sig själv och utvärderas av sina direktrapporterande, sina kollegor och sin chef. Ledarskapet mäts på fem dimensioner som är framtagna baserat på forskning: relation, genomförande, affärsmannaskap, inspiration och kommunikation.

Chefen får en webbaserad rapport som listar styrkor och utvecklingsområden samt texter som ger feedback på chefens specifika resultat för att stötta förändring.

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er med ledar- eller grupputveckling är du välkommen att kontakta oss!