Att mäta är att veta - vi hjälper er att förstå era medarbetare

Mät medarbetarupplevelsen

Vi på Brilliant har lång erfarenhet av medarbetarundersökningar och vet vad som är de viktigaste parametrarna för att en organisation ska vara långsiktigt lönsam med välmående och engagerade medarbetare.

Själva mätningen är enkel att genomföra och antalet frågor få, men tillräckligt många för att täcka alla viktga perspektiv.

Efter mätningen får alla chefer tillgång till en rapportportal där de kan se och arbeta med sina resultat. Det finns även ett inbyggt stöd för att på ett enkelt och effektivt sätt följa upp och arbeta med sitt resultat.

Kontakta oss!

Vill du prata med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er med en medarbetarundersökning, eller vill du ha en demo av vår insiktsportal är du välkommen att kontakta oss!

White paper Tio tips inför en medarbetar­undersökning

Att göra en medarbetarundersökning förändrar ingenting i sig, men en bra undersökning är ett användbart verktyg som hjälper hela organisationen att arbeta med det som förbättrar engagemanget och hjälper er att nå era uppsatta affärsmål. Här har vi samlat 10 tips på saker att tänka på för att få en undersökning som kan hjälpa er att nå förändring. Allt från hur man kan sätta undersökningen i ett större sammanhang för att få med sig organisationen till vad man bör tänka på när man väljer frågor.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy

Ta del av insikter och analyser på bloggen!

Ledningsgruppens nyckel till framgång

Brilliants organisationsutvecklare Emma Stenmark ger oss en inblick i hur en workshop kan se ut när en ledningsgrupp behöver samla sina erfarenheter och lärdomar. Tid …