Ta reda på vad era kunder och medarbetare tycker och säger om er

Fritextanalys

Vi hjälper er att ta reda på vad era kunder och medarbetare säger om er organisation. Med hjälp av Artificiell Intelligens, AI, hjälper vi er att analysera stora mängder öppna svar och ger insikter som annars kan vara svåra att fånga.

Vilka associationer gör man? Är man positiv eller negativ? Och skiljer sig åsikterna åt beroende på om man är chef, medarbetare, en kund från en storstadsregion eller en kund från landsbygden? Vi följer upp och analyserar kommenterar och över tid hjälper vi er att se trender och om genomförda aktiviteter skapar genomslagskraft.

En öppen fråga kan ställas som komplement till en kund- eller medarbetarundersökning, men fungerar också bra att använda som pulsmätare genom att endast ställa en enda fråga.

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er att analysera data från medarbetar- och kundundersökningen så är du välkommen att kontakta oss!