Grupputveckling skapar effektivare samarbeten och frigör potentialen i era team

Grupputveckling

För att en organisation ska kunna utvecklas och nå uppsatta mål behöver samarbetet både inom och mellan olika grupper fungera bra. Grupper som arbetar tillsammans går typiskt igenom fyra faser i sin utveckling. I de olika faserna lägger gruppen olika mycket tid på att faktiskt arbeta – övrig tid går åt till konflikter eller överdriven artighet.

En GDQ-analys (Group Development Questionnaire) svarar på i vilken fas en grupp är och vilka frågor de behöver jobba med för att bli mer effektiva. Alla medlemmar i gruppen svarar på frågor kring bland annat hur samarbetet fungerar, hur tydliga mål och roller är och hur effektivt gruppen idag arbetar. Gruppen arbetar sedan med resultatet i en workshop tillsammans med en av våra konsulter.

Effekten blir ökad självinsikt i gruppen genom att man identifierar vilka frågeställningar gruppen behöver fokusera på för att nå ett bättre och mer effektivt samarbete.

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er med ledar- eller grupputveckling är du välkommen att kontakta oss!