Grupputveckling skapar effektivare samarbeten och frigör potentialen i era team

Grupputveckling

Vi hjälper arbetsgrupper och organisationer att nå konkret förändring. Beroende på gruppens resultat i sin undersökning bedömer vi om handledning för att nå fram till en relevant handlingsplan behövs – eller om chefen själv tillsammans med gruppen bör leda processen. Vi kan bidra med följande:

 • Ledningsgruppsutveckling (GDQ- Group development questionnaire)
 • Grupputveckling (medarbetare)
  • Workshops utifrån resultat av medarbetarundersökning
  • Kommunikation
  • Värderingar
  • Feedback
  • Planering och uppföljning
  • Mål och målkedjor
  • Förändringsledning

Några av de metoder och verktyg vi använder för grupputveckling är:

 • ERM, CRM, GDQ, DISC/IPU, 360, EQ
 • Organizational Behavior Management (OBM)
 • Integrated Model of Group Development (IMGD)
 • Medarbetarundersökning, kundundersökning
 • Pulsmätning
 • Digitalt uppföljningsverktyg
 • Övriga anpassade WS-upplägg
 • Train the trainer

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er med ledar- eller grupputveckling är du välkommen att kontakta oss!