Beteendeanalyser skapar förståelse och utvecklar individer och grupper

DISC

Att förstå sitt eget och andras beteendemönster samt kommunikationsstil är enormt viktigt för att skapa fungerade team och ett effektivt ledarskap. Brilliants DISC-analys undersöker och utvärderar en persons beteende- och kommunikationsstil.

När personen eller personerna – en chef eller grupp – vet vad som motiverar och kännetecknar de olika medlemmarna, kan alla anpassa sina naturliga sätt att kommunicera för att komma bättre överens.

Resultatet skapar en förståelse och öppenhet som utvecklar både individ och grupp, och ökar förståelsen till varför det ibland uppstår irritation och missförstånd. Denna analys används även för att hjälpa er att förbättra kundbemötande.

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er med ledar- eller grupputveckling är du välkommen att kontakta oss!