Beteendeanalyser skapar förståelse och utvecklar individer och grupper

Organisationsutveckling

För att en organisation ska kunna utvecklas och nå uppsatta mål behöver samarbetet fungera bra, både mellan individer inom den egna gruppen men också mellan olika grupper. Våra erfarna organisationsutvecklare kan bland annat bidra med följande:

 • Strategisk rådgivning och genomgång av resultatet av medarbetarundersökningar med VD/HR/ledningsgrupp
 • Chefsåterkoppling av resultatet från medarbetarundersökningar
 • Förberedelseutbildning för chefer (hur ni driver förändring som chef ur ett strategiskt och operativt perspektiv)
 • From good to Brilliant (att öka engagemang och lönsamhet)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • arbetsbelastning/stress
  • kränkande särbehandling
  • konflikthantering

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er med ledar- eller grupputveckling är du välkommen att kontakta oss!