Stärk ledarskapet genom framgångsrika beteenden

Coaching

För att möta era chefers individuella behov av utveckling och stöd erbjuder vi chefscoachning. Programmet anpassas efter varje chefs förutsättningar utifrån exempelvis resultaten från en medarbetarundersökning eller en ledarutvärdering. Tillsammans med en av våra professionella coacher diskuterar chefen situationer i sin vardag och får hjälp att identifiera och stärka framgångsrika beteenden i sitt ledarskap.

Coachingen sker ofta i kombination med vi träffar gruppen och arbetar med resultaten från medarbetarundersökningen. Coachningen syftar till att hjälpa chefen att förverkliga den framtagna handlingsplanen i kombination med att förbättra sitt ledarskap. Genom att vi följer upp de coachade cheferna vet vi att det ger effekt och leder till förändring.

Programmet inleds med ett möte mellan coachen och chefen, följt av en workshop med chefens arbetsgrupp. Utifrån utvecklingsområden har coachen och chefen kontinuerlig kontakt under tre månader med syfte att förändra chefens beteenden. I slutfasen av programmet sammanställs en rapport med konkreta råd för fortsatt utveckling av ledarskapet. En tid efter avslutad coachning genomförs en uppföljande effektmätning med chefens grupp för att se vilka resultat insatserna har gett.

 

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er med ledar- eller grupputveckling är du välkommen att kontakta oss!