Agera på fakta och utveckla er organisation nu och på lång sikt

Agera

Ett effektivt sätt att jobba med organisationsutveckling är att utgå från olika typer av undersökningar för att driva utveckling på rätt område i rätt grupper i er organisation. Därmed blir effekten relevant för er organisation och kommer leda till ökade affärsresultat.

Att mäta och analysera är viktigt för att samla in fakta och för att förstå samband. Med fakta på bordet är det dags att börja agera och förändra beteenden.

Vi stödjer chefer och HR med att strategiskt rådge kring resultatet och ta fram en långsiktig plan för önskad förändring av organisation, grupp eller individ. Bäst effekt får ni när ni driver förändringen själva och vi stöttar er med att analysera fakta och samband, rådge och att genomföra insatser där ni saknar tid, resurser eller kompetens.

På Brilliant arbetar erfarna organisationsutvecklare som är vana att stödja utveckling av organisation, grupp och individ på beteendenivå enligt OBM.