Mät medarbetarupplevelsen & förstå vad medarbetarna drivs av!

Medarbetarupplevelse

En medarbetarundersökning kan svara på flera frågor – Hur engagerade är era medarbetare och chefer, och vad driver deras engagemang? Hur upplever de er som arbetsgivare och är de med på bolagets strategi framåt?

Med Brilliants medarbetarmätning hjälper vi er att mäta era medarbetares upplevelse av sitt arbete, av sin chef och av er som företag. Oavsett om vi gör en medarbetarundersökning eller täta pulsmätningar ser vi till att ni ställer rätt frågor, med rätt frekvens och att ni får en tydlig bild över organisationens styrkor och förbättringsområden. Våra index och mätetal är testade mot lönsamhet och andra KPI:er, så vi vet att de påverkar affärsresultaten.

Vår medarbetarundersökning är välbeprövad och enkel att genomföra. Resultatet analyseras av våra erfarna konsulter och ger er ett strategiskt underlag för att prioritera era utvecklingsinitiativ, såväl som konkreta insikter och rekommendationer på gruppnivå, så att alla i företaget kan hjälpa till att driva förbättringsarbetet.

Kontakta oss!

Vill du prata med någon av våra duktiga konsulter för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er med en medarbetarundersökning, eller vill du ha en demo av vår insiktsportal är du välkommen att kontakta oss!

White paper HR:s roll i att skapa organisk tillväxt

Hela 66% av världens företagsledare säger att de tycker att det är svårare att förstå vad de behöver göra för att driva tillväxt nu än det var för tio år sedan. En tillväxtstrategi är aldrig bättre än organisationens förmåga att omsätta den i praktiken och förändringar som kommer ur HR-området, som ändrar organisationsstrukturen, talangsammansättningen och incitament- och bonussystem får ofta större effekt än andra.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy