Ta reda på vilka av dina kunder som är ambassadörer

Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score, eller *NPS som det förkortas, är ett mått på kundlojalitet. Många tror att ett NPS-program handlar om ett tekniskt system eller NPS i sig. Men så är inte fallet, det handlar om att få kundinsikterna att florera och driva utvecklingen i organisationen. För att lyckas med det behöver insikterna bli uppmärksammade och omhändertagna.

Ett NPS-program handlar om att få en bra översikt av flera delar i organisationen. Alla måste veta vad som skapar värde för kunden och det måste finnas en ansvarig person som har som främsta uppgift att se till att det värdet skapas. Ett NPS-program handlar om att låta insikterna flöda in från olika kanaler och touch points, till en tydlig mottagare – som ser till att förbättringar hela tiden görs – för att kunden ska få vad de förväntar sig och blivit lovad.

White paper NPS är ett kraftfullt nyckeltal

Net Promoter Score® är idag en global standard för att mäta och förbättra kundlojalitet. Bakom metoden finns vår partner Satmetrix som tillsammans med Fred Reichheld från Bain & Company – genom ett omfattande forskningsprojekt hittade den ultimata frågan att ställa kunderna. Satmetrix skapade ett värdefullt verktyg för att fastställa långsiktig vinst och en framgångsrik mätmetod för kundlojalitet, det som vi idag känner som NPS®.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er att utveckla era kundrelationer är du välkommen att kontakta oss!