Vinn kundernas lojalitet genom att göra det enkelt att få behov och ärenden lösta

Customer Effort Score

Hur stor ansträngning är det för kunden att få sitt ärende löst? Att mäta kundens ansträngning ”Customer effort” har blivit allt vanligare. Den offensiva digitalisering vi alla ser effekterna av genom bland annat nya e-tjänster har också drivit på fördelarna med att ställa just denna fråga till kunden: ”Hur enkelt gjorde vi det för dig att lösa ditt ärende”?

Förväntan på att saker ska gå fort och med minimal ansträngning ökar i alla branscher, så väl inom privata som offentliga sektorn. Lojalitet är mer kopplat med att det blir enklare att vara kund och få sina behov och ärenden lösta. Ett bra och professionellt bemötande är dock kvar som en viktig drivande faktor men mer en hygiennivå som alltid förväntas. Att ha höga betyg på ”Enkelhet” innebär att man tar bort så mycket ansträngning som möjligt för kunden.

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er att utveckla era kundrelationer är du välkommen att kontakta oss!

Ta del av insikter och analyser på bloggen!

Ledningsgruppens nyckel till framgång

Brilliants organisationsutvecklare Emma Stenmark ger oss en inblick i hur en workshop kan se ut när en ledningsgrupp behöver samla sina erfarenheter och lärdomar. Tid …