Förstå drivkrafterna bakom era nyckeltal och hur ni kan förbättra resultaten

Linkageanalyser

Engagerade medarbetare med bra chefer är nyckeln till ökad produktivitet, lojalare kunder och högre lönsamhet. Brilliants sambandsanalyser kartlägger sambanden hos just er och lyfter möjligheterna att påverka nyckeltalen.

Vi analyserar er medarbetarundersökning tillsammans med de nyckeltal som är viktigast för er – som t.ex. kundlojalitet, lönsamhet, arbetsplatsolyckor eller personalomsättning.

Vilka förändringar ger störst effekt? Våra analyser svarar på var i er organisation en förändring genererar bästa möjliga resultat. Analyserna ger också vägledning kring vad varje enskild grupp bör fokusera på för att påverka nyckeltalen.

White paper Påverka kund­upplevelsen genom stärkta medarbetar­relationer

Det är medarbetarna som möter era kunder varje dag som ansvarar för att leverera strålande kundupplevelser. Vi vet av de analyser vi gör att de mest lojala medarbetarna skapar de mest lojala kunderna. Läs vår guide om hur ni kan dra nytta av att förstå sambanden mellan engagerade medarbetare och lojala kunder för att öka lojaliteten och lönsamheten i ert bolag. Och vilka verktyg som hjälper er att få hela organisationen, från chef till medarbetare, att agera på insikterna.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy

Kontakta oss!

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa er att analysera data från medarbetar- och kundundersökningar tillsammans med era viktiga affärsnyckeltal!