Hur effektiv är organisationen i förhållande till kundnöjdheten?

Effektivitet

Hur mycket kostar varje kundkontakt? Klarar medarbetaren att lösa kundens ärende i första kontakten? Hur länge orkar kunden vänta innan det slår negativt på den övergripande kundupplevelsen?

Brilliant Navigator kan enkelt ta emot data från externa system såsom telefoni- och CRM-plattformar. Genom att komplettera er kundundersökning med andra nyckeltal får ni svar på hur effektiva ni är i förhållande till hur nöjda era kunder är.

White paper Hur en bra kundtjänst ger ökad vinst

En bra kundtjänst driver kundlojalitet och lönsam tillväxt. Den här studien visar att inom business-to-business är bemötandet från kundtjänst en viktigt påverkansfaktor på beslutsfattarna. Studien svarar på hur och i vilken utsträckning kundernas upplevelse av kundtjänst påverkar resten av verksamheten, hur upplevelsen av kundtjänst kan agera som ett varningssystem för hela organisationen och vad som är nyckeln till en optimerad kundtjänst.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er att utveckla era kundrelationer är du välkommen att kontakta oss!