Analysera kundupplevelsedata och agera på den!

Analysera

Brilliant har gedigen erfarenhet av att analysera samband mellan flera olika datakällor, så som engagemang, ledarskap, sjukfrånvaro, personalomsättning, kundupplevelse och lönsamhet.

Vi är vana att sammanlänka stora mängder data för att hitta både uppenbara, men också dolda, samband och mönster.

Vår analys ger er organisation och ledning värdefulla – och framförallt agerbara – insikter som annars kan vara svåra att få tillgång till.

White paper Påverka kund­upplevelsen genom stärkta medarbetar­relationer

Det är medarbetarna som möter era kunder varje dag som ansvarar för att leverera strålande kundupplevelser. Vi vet av de analyser vi gör att de mest lojala medarbetarna skapar de mest lojala kunderna. Läs vår guide om hur ni kan dra nytta av att förstå sambanden mellan engagerade medarbetare och lojala kunder för att öka lojaliteten och lönsamheten i ert bolag. Och vilka verktyg som hjälper er att få hela organisationen, från chef till medarbetare, att agera på insikterna.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er att analysera data från medarbetar- och kundundersökningar tillsammans med era viktigaste affärsnyckeltal så är du välkommen att kontakta oss!