Att förändra rutiner och arbetssätt ger fina resultat

Workshops

Att mäta är ofta okontroversiellt. Men att förändra rutiner och arbetssätt är något helt annat, även om man vet att det skulle ge fina resultat. Vi erbjuder stöd i hur ni ska agera och få önskad effekt av era kundmätningar.

Här är några av våra tilläggstjänster:

Workshops. Vi förbereder och faciliterar kundlöftesworkshops och kundreseworkshops i syfte att skapa samsyn i hela organisationen. I vissa fall kan de handla om att sätta ett gemensamt nuläge och en gemensam väg framåt, i andra fall kan workshopen handla om att enas kring organisationens mål, strategi, värderingar eller kundlöfte.

Resultat & analyspresentation. Vi hjälper er att tolka resultatet, förklara olika kopplingar, analysera mot relevant benchmark och ger er förslag vad som är av störst vikt att agera på.

Program Review. Vi hjälper er att göra en inventering av befintliga kundmätningar i syfte att kartlägga insikter, processer och ägarskap så att era undersökningar faktiskt ger er det värde ni önskar.

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon av våra duktiga konsulter för att prata om hur vi kan hjälpa er att åstadkomma förändring som håller, så är du välkommen att kontakta oss!