Öka engagemanget hos dina medarbetare och stärk kundernas lojalitet!

Brilliant Coaching

Att medarbetare som känner sig uppskattade och får regelbunden återkoppling känner större engagemang, är de flesta överens om. En stor utmaning för många chefer är att få tiden att räcka till för såväl själva coachingen som administrationen runtomkring. Därför har vi tagit fram Brilliant Coaching.

Brilliant Coaching är ett systemstöd som hjälper er att förbereda, genomföra och dokumentera medarbetarsamtal. Mål, förslag och krav utformas gemensamt och under tiden får både du som ledare och dina medarbetare värdefulla insikter för utvecklingen framåt. Att använda Brilliant Coaching frigör tid för ledaren som kan fokusera på själva coachningen!

White paper Påverka kund­upplevelsen genom stärkta medarbetar­relationer

Det är medarbetarna som möter era kunder varje dag som ansvarar för att leverera strålande kundupplevelser. Vi vet av de analyser vi gör att de mest lojala medarbetarna skapar de mest lojala kunderna. Läs vår guide om hur ni kan dra nytta av att förstå sambanden mellan engagerade medarbetare och lojala kunder för att öka lojaliteten och lönsamheten i ert bolag. Och vilka verktyg som hjälper er att få hela organisationen, från chef till medarbetare, att agera på insikterna.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy

Kontakta oss!

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa er att stärka medarbetarnas engagemang och öka kundlojaliteten!