Brilliant Employee Experience

Just nu pågår datainsamlingen för 2020

Brilliant Employee Experience är en årlig utmärkelse för de företag som lyckats skapa ett arbetsklimat med de absolut mest engagerade medarbetarna och skapat en positiv förändring av medarbetarnas upplevda arbetssituation.

Vad gör Brilliant Employee Experience unikt?

 • Resultatet baseras på data från företagens medarbetarundersökningar vilket innebär att det är medarbetarnas verkliga uppfattningar, och inte subjektiva bedömningar, som styr vilka bolag som tilldelas utmärkelserna
 • Stå som vinnare bland över 115 företag
 • Över xxx svar från medarbetare som beslutsunderlag
 • Svarsfrekvens på hela 80% för att delta
 • Data samlas in under hela 2019 och baseras på medarbetarundersökningar från 74 länder
 • Kriterierna som ligger till grund för utmärkelsen är andelen högt engagerade medarbetare
 • Delas ut i tre kategorier – Årets arbetsgivare inom sin bransch, Årets arbetsgivare totalt bland Brilliants kunder och Årets förändringsresa

Är ni ett av de företag som kan titulera sig som Årets arbetsgivare 2020?

Vill du veta mer om utmärkelsen eller vilka kriterier som ligger till grund? Tveka inte att höra av dig till din kontaktperson på Brilliant, eller skicka ett mail till marknad@brilliantfuture.se

Finalister 2019 Störst förändringsresa

Vinnare

Consafe Logistics är Europas ledande leverantör av smarta mjukvarulösningar för lagerhantering världen över. Under 2018 har företaget jobbat aktivt med att stärka organisationen, kommunicera och implementera en ny strategi för att sätta ett tydligt fokus för verksamheten. Tillsammans med medarbetarna har även kärnbeteenden identifierats som skall ligga till grund för att stärka den interna kulturen. En tydligare karriärstruktur med rolldefinitioner, en förstärkt feedbackkultur samt fokus på att ha roligt på jobbet och vara stolt över sin expertis inom logistik är bara några exempel på bidragande orsaker till denna positiva förflyttning.

2:a plats

LRF Konsult har över 1 300 medarbetare och erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Under 2018 har de jobbat aktivt i sina arbetsgrupper med att skapa handlingsplaner utifrån gruppens specifika behov, baserat på resultaten från medarbetarundersökningen. Handlingsplanerna har legat till grund för de förbättringar medarbetarna upplever att organisationen lyckats med – något vi också vet ger resultat.

3:e plats

Svenska familjeägda Thomas Concrete Group AB som producerar och distribuerar högkvalitativ fabriksbetong till idag fem marknader står som en av de tre bolag som gjort den största positiva förflyttningen i sin medarbetarundersökning 2018. Med en stark ledningsgrupp, som tror på kraften från medarbetarna, har de bl.a. lyckats skapa stort förtroende för medarbetarundersökningen internt vilket resulterat i en betydande högre svarsfrekvens – ett resultat som i förlängningen ger företaget bättre förutsättningar för att genomföra ytterligare positiva förändringar i organisationen.

Bäst resultat i medarbetarundersökningen 2019

Bygg- & tillverkningsföretag 2019

 • Vinnare
 • 2:a plats
 • 3:e plats

Topp 10: Munters, Husqvarna, JM, Holmen Paper, Einar Mattson, Billerudkorsnäs, WallVision

Service- & tjänsteföretag 2019

 • Vinnare
 • 2:a plats
 • 3:e plats

Topp 10: SkandiaFastigheter, GANT, Spotify, Bilia, Omegapoint, Post och Telestyrelsen och S-GROUP