Välkommen!

Vi har samlat all vår kunskap, tankar och insikter på en och samma plats.

Go to the Insight Hub

Studie Rapport: välmående, nöjdhet och engagemang på Sveriges arbetsplatser

Exklusiv rapport med undersökningar och analyser som har tagits fram i syfte att mäta människors välmående, nöjdhet och medarbetarengagemang på Sveriges arbetsplatser. Resultatet är baserat på ett flertal undersökningar och undersökningarna är gjorda bland 200 av Sveriges största företag och organisationer. Rapporten täcker analyser från ett flertal undersökningar som Brilliant har gjort om organisatorisk och social arbetsmiljö, sjukfrånvaro och stress och medarbetarengagemang.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy

White paper Påverka kund­upplevelsen genom stärkta medarbetar­relationer

Det är medarbetarna som möter era kunder varje dag som ansvarar för att leverera strålande kundupplevelser. Vi vet av de analyser vi gör att de mest lojala medarbetarna skapar de mest lojala kunderna. Läs vår guide om hur ni kan dra nytta av att förstå sambanden mellan engagerade medarbetare och lojala kunder för att öka lojaliteten och lönsamheten i ert bolag. Och vilka verktyg som hjälper er att få hela organisationen, från chef till medarbetare, att agera på insikterna.

I och med denna nedladdning godkänner jag Brilliants digitala kommunikationspolicy